Tävlingsförslag

Senatfastigheter har värnat om våra nationaltillgångar i över 200 år. Inför jubileumsåret av landets självständighet utlyser vi en idétävling där vårt ambition är att visa fyra betydelsefulla byggnader i Finland i ett nytt ljus. De bästa ljusinstallationerna kommer att bli ett permanent inslag i stadsbilden.

Bedömningsprotokoll (pdf)

Tävlingsinbjudan

Tävlingen VALOSSA arrangeras i samarbete med Finlands Ljustekniska Sällskap rf och Statens konstverkskommission och följer de tävlingsregler som utfärdats av Finlands Arkitektförbund.

Tävlingsschema:
1.6.2016 Tävlingen börjar
9.9.2016 Tävlingen slutar
19.9.2016 Publikomröstningen börjar på denna hemsida
10.10.2016 Resultaten offentliggörs

Priser

4 st. på 10 000 euro var
Bästa förslaget per objekt

3 st. på 1 000 euro var
Tävlingsförslag som inlöses

1 st. på 1 000 euro
Förslag som vinner publikomröstningen

Dessutom utser juryn hedersomnämnanden. Mer detaljerade regler finns i tävlingsprogrammet.

Nationalmuseum

Nationalmuseum är en av de mest betydelsefulla byggnaderna i den nationalromantiska stilen. Museet är också ett viktigt landmärke i Helsingfors stadsbild. Nationalmuseum ligger på en stor tomt som är omgärdad av en stenmur.

Operahuset

Operahuset ligger sist i en rad kulturbyggnader vid stranden av Tölöviken i Helsingfors. Det är beläget i en strandpark och omges på alla sidor av planteringar och promenadstråk som leder ända fram till byggnaden.

Arkitekturmuseet och Designmuseet

Finlands Arkitekturmuseum är byggt i typisk nyrenässansstil som var på modet under slutet av 1800-talet. Designmuseet som ursprungligen var en privatskola ligger i andra ändan av samma kvarter.

Ämbetshuset i Böle

Ämbetshuset i Böle är ett modernistiskt byggnadskomplex som sträcker sig över fyra kvarter. Det var ett exceptionellt stort byggnadsprojekt på sin tid även i ett nordiskt perspektiv.

Tävlingsjuryn

Juryns ordförande

Jari Sarjo
verkställande direktör,
Senatfastigheter


Anni Sinnemäki
biträdande stadsdirektör,
Helsingfors stad

Päivi Kärkkäinen
generaldirektör,
Finlands nationalopera


Juhani Kostet
generaldirektör,
Museiverket

Juulia Kauste
direktör,
Arkitekturmuseet


Jukka Savolainen
direktör,
Designmuseet

Tarja Ervasti
ljuskonstnär

Marjut Kauppinen
arkitekt,
SAFA

Antti Kuronen
ingenjör,
Finlands Ljustekniska Sällskap rf


Jari Auer
arkitekt,
Statens konstverkskommission

TÄVLINGSJURYN

Juryns ordförande
Jari Sarjo
verkställande direktör
Senatfastigheter

Anni Sinnemäki
biträdande stadsdirektör
Helsingfors stad

Päivi Kärkkäinen
generaldirektör
Finlands nationalopera

Juhani Kostet
generaldirektör
Museiverket

Juulia Kauste
direktör
Arkitekturmuseet

Jukka Savolainen
direktör
Designmuseet

Tarja Ervasti
ljuskonstnär

Marjut Kauppinen
arkitekt
SAFA

Antti Kuronen
ingenjör
Finlands Ljustekniska Sällskap rf

Jari Auer
arkitekt
Statens konstverkskommission